Offshore Rüzgar Enerjisi yatırımı | Firma Ekle - Ücretsiz Firma Rehberi - Ücretsiz Firma Ekle

Offshore Rüzgar Enerjisi yatırımı

Maksimum bin 200 megavat kapasiteyle Türkiyenin ilk ve dünyanın en büyük deniz üstü (offshore) rüzgâr enerjisi ...
Offshore Rüzgar Enerjisi yatırımı

Offshore Rüzgar Enerjisi yatırımı

Maksimum bin 200 megavat kapasiteyle Türkiye'nin ilk ve dünyanın en büyük deniz üstü (offshore) rüzgâr enerjisi santrali için geri sayım başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kurulacak Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgâr enerjisi santrali için son müracaat tarihi 23 Ekim 2018 olarak izah etti. Net tarihi daha sonra belirlenecek ihalede, katılımcılar kilovat saat başına tavan ücret 8 dolar/cent üzerinden açık eksiltmeyle yarışacak. 2-3 milyar dolarlık yatırım fiyatıyla kurulması beklenen santral için Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ irtibat bölgeleri içinde kalan offshore alanlar önceliklendirilirken, yatırımcı en fazla iki alan seçebilecek. Türkiye'nin kara sularında 50 metreye kadar derinlikte kurulacak rüzgâr türbinlerinde, yerli endüstri öne çıkarılacak.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGE’LERİ DE KATILACAK 

Türkiye’nin ilk, dünyanın da en büyük offshore rüzgar enerjisi santralinin, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’lerle beraber yapılması tasarılanıyor. Asgari yüzde 60 yerlilik koşuluyla türbinlerin üretileceği projede, yüzde 80 yerli mühendis çalıştırılacak. İhale ile şartnamede belirtilen bağlantı bölgeleri içinde olacak şekilde kuruluş edilecek ve elektrik mesajım sistemine bağlanabilecek toplam bin 200 megavat gücündeki deniz üstü rüzgâr enerjisi santrallerinin kurulacağı yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA) tahsis edilecek. Bu alanlar için belirlenen bağlantı kapasiteleri kullandırılacak. İhale, tüzel kişi veya ansızın fazla tüzel kişi tarafından kurulan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlara açık olacak. Şartname bedeli 20 bin lira olan ihale için başvurular 23 Ekim günü saat 12.00'ye kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne elden teslim edilebilecek.

20 MİLYON DOLARLIK GÜVENCE MEBLAĞI 

Türkiye’nin enerji ihtiyacının ehemmiyetli bölümünü karşılayacak santralin ihalesinin net yeri, tarihi ve saati müracaat sahiplerine daha sonra bildirilecek. İhale için müracaat evresinde net, bir sene müddetli, tamamiyle veya kısmen nakde çevrilebilir 20 milyon dolar meblağındaki güvence mektubunun Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne sunulması gerekecek. İhalede müsabaka, tavan fiyatı kilovat saat başına 8 dolar/centten başlayarak açık eksiltme usulüyle gerçekleşecek. İhaleyi kazanan katılımcı, sözleşmenin imza adacağı tarihten en geç bir gün öncesine kadar şartnamede belirlenen teminat mektubu formatında bir farklık yapmadan 100 milyon dolar meblağındaki 10 yıl müddetli teminat mektubunu alakalı genel müdürlüğe sunacak, bu vaziyette başvuru mertebesindeki teminat mektubu iade edilecek. 

YERLİ SANAYİ GELİŞECEK 

Lojistikten kablo imalatı ve sanayinin değişik iş kollarına kadar bir hayli sektöre katkı yapması beklenen offshore rüzgâr enerjisi santralinde, platform ve trafo yapıları tamamiyle yerli olacak. YEKA ihalesine yerli endüstrinin entegre edilmesi ve bu alanda yetkinlik kazanması amaçlanıyor. Türkiye'de ilk kez yapılacak offshore rüzgâr enerjisi santraliyle, bilhassa Trakya bölgesindeki yüksek enerji ihtiyacı karşılanabilecek. Kaliteli insan gücü yetiştirmek için “iş başı eğitim” uygulanacak. Yetiştirilen personel petrol ve gaz arama platformları ile sismik çalışmalar dahil olmak üzere, hem milli hem de beynelmilel deniz üstü platformlarda yetkinlik kazanacak.