Milyonlarca Tüketiciyi ilgilendiren danıştay kararı | Firma Ekle - Ücretsiz Firma Rehberi - Ücretsiz Firma Ekle

Milyonlarca Tüketiciyi ilgilendiren danıştay ...

Tüketici Meseleleri Derneği (TÜSODER), 3 Ekim 2014te yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak ...
Milyonlarca Tüketiciyi ilgilendiren danıştay kararı

Milyonlarca Tüketiciyi ilgilendiren danıştay kararı

Danıştay 15. Dairesi, milyonlarca banka müşterisini yakından ilgilendiren bir karar verdi. Danıştay, bankaların "hesap işletim fiyatı" almasını tertip eden yönetmelik kararını iptal etti. TÜSODER Genel Başkanı Deniz Öner yaptığı izahta, mevzubahis parayı almak isteyen yurttaşların yapmaları şart olan işlemleri aktardı.

Tüketici Meseleleri Derneği (TÜSODER), 3 Ekim 2014’te yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak Fiyatlara Ait Usul ve Asallar İle ilgili Yönetmeliğin 10 ve 13. maddelerinin kimi kararlarının iptali istemiyle BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU aleyhine Danıştayda dava açtı.

Danıştay 15. Dairesi, tüketicilerden “hesap işletim fiyatı” alınmasına yönelik kararı rey birliğiyle iptal etti.

Daire, yönetmeliğin “tahsis fiyatı, nakit avans çekim fiyatı, müessese ve kuruluşlarına yapılan ödemelere” ait kararın iptal istemini ise reddetti.

“Tahsis fiyatı”nin de iptali istikametinde rey kullanan iki aza hakim karşı rey yazısında, “Kredi veren kuruluşların tüketicilerden aldığı tahsis fiyatının, gerek niteliği gerek unsurları gerekse haklı, mantıklı ve belgelendirilebilen bir fiyat olduğunun ortaya konulamadığı, yönetmeliğin ‘tahsis fiyatı’ alınmasına ait bölümünde hukuka ve desteği legal tertip etmeye uyarlık bulunmadığı ve tertip etmenin de iptal edilmesi gerektiği” görüşü sunuldu.

DAİRENİN KARARINDAN

Danıştay’ın kararında, tüketiciden alınacak fiyat, gider ve komisyonlar BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU tarafından belirlenirken, yasanın ruhuna ve tüketicinin savunması emeline uygun olup olmadığının denetlenmesinin ehemmiyet arz ettiği belirtildi.

Merkez Bankası tebliğinin banka ve finans kuruluşlarının tüketicilerden ürem dışında çıkar ve fiyat istemesine olanak tanıdığı anımsadılan kararda, şu ifadelere yer verildi:

“Günümüzün çağdaş toplum hayatında ve ekonomik hayatta ehemmiyetli bir yere sahip olan bankalar ve finans kuruluşlarının, ekonomik büyümeyi finanse ettikleri ve sürdürülebilir sıhhatli ekonomilerin temeli oluşturdukları yadsınamaz bir gerçektir. Bu yüzden kamusal himaye ve denetim altında bulunan bankalar ve finans kuruluşlarının, tüketici kredilerinden meydana gelen birtakım masraflarını, yalnızca faiz kalemi içerisinde yansıtmasının beklenemeyeceği, yönetmelikte belirlenen sınırlar içerisinde makul, haklı ve dokümanlı olmak şartlarını sağlamak koşuluyla birtakım masraf ve ücretleri tüketicilerden isteyebilecekleri mevzuatça uygun görülmektedir.”

“TAHSİS ÜCRETİ İSTEYEBİLİRLER”

Kredi ihtiyacının karşılanmasına imkan sağlayan sistemin işletilmesi ve operasyonel süreçlerin yönetilmesi emeliyle “tahsis ücreti”nin tüketicilerden isteyebilecek ücretler arasında belirlenmesinde hukuka terslik görülmediği vurgulanan kararda, finans kuruluşlarının haftanın her günü hizmet sunması sebebiyle finansman fiyatı haricinde kira, teknik servis ve bakım gibi masraflara katlanmak vaziyetinde oldukları, bu fiyatların karşılığı olarak “nakit avans çekim ücreti”nin ücretlendirilebilecek kalemler arasında belirlenmesinin mevzuata terslik taşımadığı kaydedildi.

“Banka ve finans kuruluşlarınca yapılan zaruri giderlerin, yasadan ve diğer mevzuattan kaynaklanması vaziyetinde tüketici bu giderleri ödemek vaziyetindedir.” denilen kararda, banka tarafından tahsil edilen bu giderlerin, alakalı kamu müessese veya kuruluşuna ödenmekte olduğu, bankaların bu vaziyetten rastgele bir kazançlarının bulunmadığı ve “kamu müessese ve kuruluşlarına yapılan ödemeler”in tüketicilerden isteyebilecek fiyatlar arasında belirlenmesinde hukuka terslik görülmediği aktarıldı.

“HESAP İŞLETİM FİYATI İPTAL”

Kararda, “hesap işletim fiyatı” konusunda dava konusu yönetmelikte açık bir tanım yapılmadığı ancak davalı BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU’nin savunma arzuhalinde, “bu fiyatın, hesabın işletilmesinden meydana gelen bir fiyat olarak hesaba ait muhasebe kayıtlarının yapılması, kontrolü ve sürdürülmesinden meydana gelen giderler” olarak tanımlandığı belirtildi. Kararda, yönetmelikte, hesap işletim fiyatının, hesap sayısına bağlı olmaksızın müşteri bazında tahakkuk ve tahsil edileceğinin vurgulandığı anımsadıldı.

Mevzubahis fiyatın, hesap sayısı, hesabın meblağı, hesaptaki işlem sayısı gibi hususlar dikkate alınmaksızın yalnızca müşteri bazında alındığına dikkati çekilen kararda, davalı idarenin savunmasında belirtilen hususların “hesap işletim fiyatı”nin desteği olarak kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Kararda, şu değerlendirme yapıldı:

“Açıkça sebebi gösterilip niteliği ortaya konulamayan ‘hesap işletim fiyatı’ alınmasını öngören tertip etme, yönetmeliğin desteği olan 6502 sayılı Yasa’un 4/3. maddesi ile bu konuda yerleşik yargı kararları çerçevesinde fiyat, komisyon ve giderlerin haklı, mantıklı ve vesikalı olması gerektiği kriterlerine terslik teşkil etmektedir.”

“YURTTAŞLAR BANKALARDAN İADE İSTESİN”

TÜSODER Genel Başkanı Deniz Öner, 4 sene süren adli mücadelenin nihayetinde alınan kararı tüketiciler açısından “çok büyük muvaffakiyet” olarak değerlendirdi.

Hesap işletim fiyatının legal desteği olmadığını ifade eden Öner, “Çok güzel bir hak olduğunu düşünüyorum. Bu değerlendirilebilir. Ne kadar çok yurttaşa duyurulabilirse o kadar iyi olur.” diye konuştu.

Deniz Öner, mevzubahis parayı almak isteyen yurttaşların yapacakları işlemleri şöyle sıraladı:

“Yurttaşlar, geçmişe dönük 10 yıl içinde hesap işletim fiyatı kesilmişse bunların dekontlarını bankalardan istesinler. Yurttaşlar, TÜSODER’in sitesinde mevzubahis kararı okuyabilirler. Bu kararla beraber arzuhal yazarak bankadan iade istesinler. Yurttaşlar, bunu birkaç yolla yapabilirler. Arzuhal yazabilirler, noterden protesto gönderebilirler veyahut iadeli taahhütlü ile isteyebilirler. Bankaların büyük çoğunluğu bunu ilk başta reddedecektir. O vakit da gelen yanıtla ya da cevaplamasalar dahi dekontlarıyla kendi talep yazısıyla birlikte kaza kaymakamlarında bulunan tüketici hakem kurullarına müracaat edebilirler.” (ANADOLU AJANSI)