Katılım Finans Dairesi Başkanlığı kuruldu | Firma Ekle - Ücretsiz Firma Rehberi - Ücretsiz Firma Ekle

Katılım Finans Dairesi Başkanlığı kuruldu

Katılım Finans Dairesi Başkanlığı kuruldu, Cumhurbaşkanı, Katılım Finans Dairesi
Katılım Finans Dairesi Başkanlığı kuruldu

Katılım Finans Dairesi Başkanlığı kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi günümüz Resmi Gazete'de yayınlandı.

DAİRE BAŞKANLIKLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Buna göre, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 527/Ç maddesinin birinci fıkrasının "a" bendi "Finansal Stratejiler ve Analiz Dairesi Başkanlığı"nın ve "b" bendi ise "Katılım Finans Dairesi Başkanlığı"nın vazife ve yükümlülüklerinı belirledi.

Kararnamede, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi içeriğinde kurulan Katılım Finans Dairesi Başkanlığı'nın vazife ve yükümlülükleri ise söyle belirtildi:

"Cumhurbaşkanı yönünden tespit edilen politikalar doğrultusunda, katılım finans bölümünde stratejiler geliştirmek, bu stratejiler kapsamında alınan kararların alakalı kamu kurum ve kuruluşları nezdinde uygulanmasını takip etmek ve neticelerini Cumhurbaşkanına raporlamak. Katılım finansın geliştirilmesi hedefiyle kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğini çoğaltmak ve bu alanda koordinasyonu sağlamak.

TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASALARDAKİ KONUMUNU GÜÇLENDİRECEK


Katılım finansın geliştirilmesi ve katılım finansa yönelik farkındalığın artırılması hedefiyle yerel ve uluslararası faaliyetler gerçekleştirmek, bu tür faaliyetlerde yer alabilmek ve bu faaliyetleri desteklemek. Katılım finans bölümünde Türkiye’nin uluslararası finansal piyasalardaki yerini güçlendirmeye yönelik incelemeler yapmak. Katılım finans bölümünde yeni finansal araçların sisteme kazandırılması, finansal ürün geliştirilmesi ve çeşitliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak."