2022 Şubat ayı işsizlik verisi yayınlandı | Firma Ekle - Ücretsiz Firma Rehberi - Ücretsiz Firma Ekle

2022 Şubat ayı işsizlik verisi yayınlandı

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarıya yaştaki şahıslarda işsiz adedi 2022 ...
2022 Şubat ayı işsizlik verisi yayınlandı

2022 Şubat ayı işsizlik verisi yayınlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ay güncel olarak açıkladığı işsizlik verisinin şubat ayı neticelerini aktardı.

İşsiz adedi 178 bin şahıs azalarak 3 milyon 579 bin şahıs oldu

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarıya yaştaki şahıslarda işsiz adedi 2022 senesi Şubat ayında bir önceki aya göre 178 bin şahıs azalarak 3 milyon 579 bin şahıs oldu. İşsizlik seviyesi ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 10,7 miktartısında gerçekleşti. İşsizlik seviyesi erkeklerde yüzde 9,3 iken kadınlarda ise yüzde 13,4 olarak ön görü edildi.
Mevsim etkisinden ayrıştırılmış istihdam seviyesi yüzde 46,6

İstihdam edilenlerin adedi 2022 senesi Şubat ayında bir önceki aya göre 90 bin şahıs artarak 30 milyon 6 bin şahıs, istihdam seviyesi ise değişim göstermeyerek yüzde 46,6 oldu. Bu miktar erkeklerde yüzde 64 iken kadınlarda yüzde 29,6 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden ayrıştırılmış işgücüne katılma seviyesi yüzde 52,2

İşgücü 2022 senesi Şubat ayında, bir önceki aya göre 87 bin şahıs azalarak 33 milyon 585 bin şahıs, işgücüne katılma seviyesi ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 52,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma seviyesi erkeklerde yüzde 70,6, kadınlarda ise yüzde 34,2 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden ayrıştırılmış işsizlik seviyesi yüzde 20,7

15-24 yaş grubunu içine alan genç nüfusta işsizlik seviyesi, bir önceki aya göre 0,6 puanlık azalış ile yüzde 20,7 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik seviyesi; erkeklerde yüzde 17,7, kadınlarda ise yüzde 26,5 olarak ön görü edildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden ayrıştırılmış haftalık ortalama fiili çalışma zamanı 45,6 saat

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden ayrıştırılmış haftalık ortalama fiili çalışma zamanı 2022 senesi Şubat ayında, bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 45,6 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden ayrıştırılmış atıl işgücü seviyesi yüzde 21,8

Saate bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden meydana gelen atıl işgücü seviyesi 2022 senesi Şubat ayında, bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 21,8 oldu. Saate bağlı eksik istihdam ve işsizlerin tümleşik seviyesi yüzde 14,7 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin tümleşik seviyesi yüzde 18,1 olarak ön görü edildi.