Tüm Windows CMD Komutları | Firma Ekle - Ücretsiz Firma Rehberi - Ücretsiz Firma Ekle

Tüm Windows CMD Komutları

Windows Command Prompt (Windows Komut İstemi) veya bilen bilmeyen herkesin hatırında ...
Tüm Windows CMD Komutları

Tüm Windows CMD Komutları

Windows Command Prompt (Windows Komut İstemi) veya bilen bilmeyen herkesin hatırında kaldığı kadarıyla cmd.exe. O kimileri için kendisi unutulmaz fakat kodları unutulan CMD reyiz… CMD, Windows NT serisinden bu yana tüm Windows işletim sistemlerinde yer alan ve komutlar yardımıyla işletim sisteminde çeşitli işlemler gerçekleştirebileceğiniz bir açıklayıcı. Komut istemi üzerinden gerçekleştirdiğimiz işlemler artık grafik kullanıcı arayüzü tarafından gerçekleştirilebildiği için ekstrem ihtiyaçlarımız haricinde artık CMD’nin halini hatırını pek sormuyoruz.

Bazen eğitim, bazen iş bazen ise sırf havalı olduğu için (evet, harbiden öyleler) hala CMD komutlarını kullanan insanlar var. Windows 95/98 sürümlerindeki MS-DOS’un DOS komutlarının pabucunu dama attıran bu kodların hala birilerinin işe yaradığı net. Bir webmaster kaynağı olarak biz de tüm kullanıcılarımızın CMD komutlarına oluşabileceği eli yüzü düzgün ve nasibi açık bir liste tertip etmek istedik.

Tüm Cmd Komutları

CMD komutları listesinde sıkça ihtiyaç duyulan ve en çok kullanılan CMD komutlarına yer verdik. Listemizdeki kodların dışında daha bir hayli CMD komutu olduğunu unutmayın. Listeye geçmeden önce isterseniz bir CMD’ye nasıl erişeceğimiz kuşbakışı atalım.

Cmd Nasıl Açılır?

 • Bilgisayarınızın “Başlat” menüsünü ziyaret ettikten sonra boş arama kutusuna “cmd” yazın. Dilerseniz “Çalıştır” ögesine girerek “cmd” yazarak erişebilirsiniz. Alternatif olarak; Windows tuşu + R tuşu kısayoluyla Çalıştır’a eriştikten sonra “cmd” yazıp Enter’a tıklayarak CMD’ye erişebilirsiniz.

CMD Komutları Listesi

pc Komut Satırı

 • Append: Aktif dizinde bulunmanız halinde spesifik dizinler için programlara data dosyalarını açma müsaadeyi verir. MS-DOS için de kullanılabilir bir komut olan append, Windows’un yalnızca 32-bit işletim sistemi sürümlerinde çalışmaktadır.
 • assoc: Belli bir dosya uzantısıyla ilişkili dosya türünü görüntüler veya değiştirir.
 • at: Komutları ve diğer programları belirli bir tarih ve saatte çalıştırmak üzere zamanlar.
 • atmadm: ATM bağdaştırıcısının irtibat bilgilerini görüntüler.
 • attrib: Tek bir dosyanın veya bir dizinin özniteliklerini değiştirir.
 • Auditpol: Denetim siyasetlerini değiştirmek için işlevleri görüntüler veya gerçekleştirir.
 • bcdboot: Windows işletim sistemini çalıştırmak ve yeni bir sistem BCD deposu oluşturmak için bir önyükleme dosyalarını bir PC veya alete yapılandırır.
 • bcdedit: Önyükleme Yapılandırma Verilerini (Boot Configuration Veri) görüntülemek veya farklık yapmak için kullanılır.
 • bdehdcfg: BitLocker Sürücü Şifrelemesi (BitLocker Drive Encryption) için bir sabit sürücü hazırlamak için kullanılır.
 • bitsadmin: İndirme ve karşıya yükleme (upload) işlemi oluşturmak ve ilerlemeyi görüntülemek için kulalnılır.
 • bootcfg: Boot.ini dosyasının muhtevanını oluşturmak, değiştirmek veya görüntülemek için kullanılır.
 • bootsect: BOOTMGR ve NTLDR arasında geçiş yapmak için sabit disk bölümleri için ana önyükleme kodunu (Master boot code) aktüelleştirir.
 • break: DOS sistemlerinde genişletilmiş CTRL + C denetimini ayarlar veya siler.
 • cacls: Güvenlik tanımlayıcılarının klasörlere ve dosyalara ulaşımı görüntüler veya değiştirir.
 • call: Bir betik (script) veya toplu iş programını (batch program) başka bir betik veya toplu iş programından çalıştırmak için kullanılır.
 • cd: Chdir olarak da bilinir, işletim sistemlerinde geçerli çalışma sürücüsünü ve / veya dizinini değiştirmek için kullanılır. En çok kullanılan CMD kodlarından biridir.
 • certreq: Bir istek göndermek, bir cevap almak, yeni bir istek oluşturmak, kabul etmek, imza atmak ve kaydolmak gibi çeşitli sertifika yetkilileri (CA) veyahut sertifika isteklerini gerçekleştirmek için kullanılır.
 • change: Yükleme modları, COM irtibat noktası eşleştirmeleri ve seans açma gibi çeşitli terminal sunucusu ayarlarını değiştirir.
 • chcp: Etkin kod sayfa numarasını görüntüler veya yapılandırır.
 • chdir: Şu anda bulunduğunuz sürücü harfini ve klasörü görüntülemek için kullanılır.
 • checknetisolation: Ağ kabiliyetleri gerektiren uygulamaları test2 etmek için kullanılır.
 • chglogon: Bir RD Seans Ana Bilgisayarı (Uzak Masaüstü Seans Ana Bilgisayarı / Remote Desktop Session Host) sunucusunda istemci seanslarındaki seans açmayı etkinleştirir veya devre dışı bırakır ve geçerli seans açma vaziyetini görüntüler.
 • chgport: MS-DOS uygulamaları ile uyumlu olacak şekilde COM irtibat noktası eşlemelerini görüntülemek veya değiştirmek için kullanılır.
 • chgusr: RD Seans Ana Bilgisayarı sunucusunun (Remote Desktop Session Host) yükleme modunu değiştirmek için kullanılır.
 • chkdsk: Bir birimdeki dosya sistemi bütünlüğünü doğrular ve mantıksal dosya sistemi hatalarını düzeltir.
 • chkntfs: Önyükleme esnasında NTFS kullanarak disk sürücüsünün denetimini görüntülemek veya değiştirmek için kullanılır.
 • choice: Toplu iş dosyalarının kullanıcının bir dizi tek karakterli seçenekten bir öğe seçmesini ve bu seçimin değerini programa döndürmesini ister.
 • cipher: NTFS sürücülerindeki dosyaları ve klasörleri şifrelemek veya şifresini çözmek için kullanılır.
 • clip: Rastgele bir komutun neticenini (stdin) Windows'daki panoya kopyalar.
 • cls: Evvelce girilen tüm komutların ekran ve konsol pencerelerini ve bunlardan oluşturulan tüm çıktıları silmek için kullanılır.
 • cmd: Cmd.exe komut açıklayıcısının yeni bir örneğini başlatır.
 • cmdkey: Saklanan kullanıcı isimlerini veya kimlik bilgilerini oluşturmak, listelemek ve silmek için kullanılır.
 • cmstp: Bir Bağlantı Yöneticisi hizmet profilini (Connection Manager Service Profile) yüklemek veya kaldırmak için kullanılır.
 • color: Komut istemi penceresinde metin ve arka tasarı renklerini değiştirir.
 • command: Command.com komut açıklayıcısının yeni bir örneğini başlatır.
 • comp: İki dosya kümesinin veya ansızın çok dosyanın ikili karşılaştırmasını yapar ve aralarındaki farkları gösterir.
 • compact: NTFS bölümlerindeki dosyaların veya dizinlerin sıkıştırma vaziyetini görüntüler ve değiştirir.
 • convert: FAT veya FAT32 biçimlendirilmiş dosya sistemlerini kullanarak birimleri NTFS'ye dönüştürmek için kullanılır.
 • copy: Bir veya daha fazla dosyayı bir dizinden diğerine kopyalar.
 • cscript: Komut dosyası özelliklerini Microsoft Script Host üzerinden ayarlamak ve çalıştırmak için komut satırı seçenekleri sunar.
 • ctty: Sistemin düşünülen giriş ve çıkış aletlerini değiştirmek için kullanılır.
 • date: Geçerli tarihi göstermek veya değiştirmek için kullanılır.
 • driveSpace: DoubleSpace denilen DoubleSpace sıkıştırılmış sürücüler oluşturmak veya yapılandırmak için kullanılır.
 • debug: Programları test etmek ve tertip etmek için kullanılan bir komut satırı uygulaması olan Debug'ı başlatır.
 • defrag: Belirttiğiniz sürücüyü birleştirmek için kullanılır.
 • del: Bir veya daha fazla dosyayı silmek için kullanılır.
 • deltree: Bir dizini ve içindeki bütün dosyaları ve alt dizinleri silmek için kullanılır.
 • dir: Şu anda çalışmakta olduğunuz klasörün içinde bulunan dosya ve klasörlerin listesini görüntüler.
 • diskcomp: İki disketin muhtevanını karşılaştırmak için kullanılır. (Oldukça daha önceki bir komut fakat hala ihtiyaç duyulabiliyor)
 • diskcopy: Bir disketin tüm muhtevanını başka bir diskete kopyalar.
 • diskpart: Flaş sürücüler gibi çıkarılabilir ortamlar için çok bölümlü düzen oluşturmayı ve ayrı olarak dahili sabit sürücüleri bölümlemek için kullanmayı önler.
 • diskperf: Windows 2000 çalıştıran bilgisayarlarda fiziksel veya mantıksal disk performans sayaçlarını uzaktan etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.
 • diskraid: Bağımsız (veya ucuz) disklerin (RAID) depolama alt sistemlerinin yedekli dizisini yapılandırıp, yönetmesine destur veren DiskRAID komut satırı aracını (DiskRAID Tool)başlatır.
 • dism: Dağıtım Görüntüsü Hizmet ve İdare (DISM) aracını başlatır.
 • dispdiag: Görüntüleme sistemi ile ilgili bir günlük kaydının çıktısını almak için kullanılır.
 • djoin: Bir tesir alanında (domain) yeni bir bilgisayar hesabı oluşturmak için kullanılır.
 • doskey: Komut satırlarını tertip etmek, makrolar oluşturmak ve evvelce girilen komutları çağırmak için kullanılır.
 • driverquery: Yüklü tüm alet sürücülerinin ve özelliklerinin bir listesini görüntüler.
 • drvspace: DriveSpace sıkıştırılmış sürücüler oluşturmak veya yapılandırmak için kullanılır.
 • echo: Vaziyet metinlerini ekrana veya bir dosyaya yazdırmak ve ayrıca aksiseda özelliğini açmak veya kapatmak için kabuk komut dosyalarında (shell scripts) ve toplu iş dosyalarında (batch files) kullanılır.
 • edit: Metin dosyalarını oluşturmak ve değiştirmek için kullanılan MS-DOS Editor aracını başlatır.
 • edlin: Metin dosyalarını komut satırından oluşturmak ve değiştirmek için kullanılan Edlin aracını başlatır.
 • erase: Bir veya daha fazla dosyayı silmek için kullanılır.
 • event: Bir olay günlüğüne (event log) özel bir olay (event) oluşturmanızı sağlar.
 • eventtriggers: Mahalli veya uzak makinelerde olay tetikleyicileri görüntüler ve yapılandırır.
 • exe2bin: EXE dosya türünün bir dosyasını (yürütülebilir dosya) ikili bir dosyaya (binary) çevirir.
 • exit: Şu anda çalışmakta olduğunuz cmd.exe (Windows) veya command.com (MS-DOS) oturumunu bittirmek için kullanılır.
 • expand: Microsoft Kabin (CAB) dosyalarındaki dosyaları ve klasörleri ayıklamak için kullanılır.
 • fastopen: Bir programın sabit sürücü konumunu hafızada saklanan özel bir listeye ilave etmek için kullanılır.
 • fc: İki ayrı dosyayı karşılaştırmak ve aralarındaki farkları göstermek için kullanılır.
 • fdisk: Sabit disk bölümlerini oluşturmak, yönetmek ve silmek için kullanılır.
 • find: Bir veya daha fazla dosyada belirtilen bir metin dizesini aramak için kullanılır.
 • findstr: Bir veya daha fazla dosyada belirli metin dizesi kalıplarını bulmak için kullanılır.
 • finger: Bilgisayar kullanıcıları (Users) ile ilgili bilgi bulmak için kullanılır.
 • fltmc: Filtre sürücülerini yüklemek, kaldırmak, listelemek ve başka şekilde yönetmek için kullanılır.
 • for: Bir dosya kümesindeki her dosya için belirtilen bir komutu çalıştırmak için kullanılır.
 • forfiles: Bir veya daha fazla dosya seçer ve onlarla alakalı bir komut çalıştırır.
 • format: Belirttiğiniz dosya sisteminde bir sürücüyü biçimlendirmek için kullanılır.
 • fsutil: Ayrıştırma noktalarını ve seyrek dosyaları yönetme, birimi kaldırma ve birimi genişletme gibi dosya ayırma tablosu (FAT) ve NTFS dosya sistemi konusunda görevleri gerçekleştirir.
 • ftp: Dosyaları başka bir bilgisayardan diğerine aktarır.
 • ftype: Belirtilen bir dosya türünü açmak için düşünülen bir programı tanımlar.
 • getmac: Bilgisayardaki tüm ağ bağdaştırıcılarının Ortam Ulaşım Kontrolü (MAC) adresini görüntülemek için kullanılır.
 • goto: Komut işlemini komut satırında yaftalı bir satıra yönlendirecek bir toplu iş dosyası veya komut dosyasında kullanılır.
 • gpresult: Grup ilkesi ayarlarını (Group Policy Settings) ve neticede, bir kullanıcı için ilke kümesini görüntülemek için kullanılır.
 • graftabl: Windows'un grafik modunda genişletilmiş karakter kümesini görüntüleme becerinini etkinleştirmek için kullanılır.
 • graphics: Grafikler basabilen bir program yüklemek için kullanılır.
 • help: Windows komutları için yardım bilgileri sağlar.
 • hostname: Bilgisayarın tam bilgisayar isiminin ana makine isimi bölümünü görüntüler.
 • if: Toplu iş programlarında şartlı işlevleri yerine getirir.
 • interlnk: Dosyaları ve yazıcıları paylaşmak için iki bilgisayarı seri veya paralel bağlantı yoluyla birbirine bağlar.
 • intersvr: Interlnk sunucusunu başlatır ve interlnk dosyaları bir bilgisayardan diğerine kopyalamaya başlar.
 • ipconfig: Geçerli tüm TCP / IP ağ yapılandırma değerlerini görüntüler ve Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (DHCP) ve Etki Alanı İsimi Sistemi (DNS) ayarlarını değiştirebilir.
 • ipxroute: IPX yönlendirme tabloları hakkında bilgi görüntülemek ve değiştirmek için kullanılır.
 • irftp: Dosyaları kızılötesi bağlantı üzerinden iletmek için kullanılır.
 • icacls: Bir kullanıcının bir ACL'yi (Access Control List) görüntülemesine ve değiştirmesine imkan tanır.
 • keyb: Klavyeyi belirli bir dil için yapılandırmaya yardımcı olur.
 • ksetup: Bir Kerberos sunucusuna bağlantı yapılandırmak için kullanılır.
 • ktmutil: Çekirdek İşlem Yöneticisi ()Kernel Transaction Manager) yardımcı programını başlatır.
 • label: Bir disk birim yaftanını (harf yaftası) yönetmek için kullanılır.
 • licensingdiag: Metin tabanlı günlük ve ürün etkinleştirmesi dahil, Windows lisans bilgileri içeren veri dosyaları oluşturmak için kullanılır.
 • loadhigh: Bir programı yüksek hafızaya yüklemek için kullanılır ve ekseriyetle autoexec.bat dosyasında kullanılır.
 • lock: Bir sürücüyü kilitlemek, bir program için direk disk ulaşımını etkinleştirmek için kullanılır.
 • lodctr: Performans sayaçlarıyla alakalı kayıt defteri değerlerini aktüelleştirmek için kullanılır.
 • logoff: Bir oturumu sonlandırmak için kullanılır.
 • makecab: .cab dosyaları oluşturmak için kullanılır.
 • Manage-bde: BitLocker Sürücü Şifrelemesini komut satırı üstünde yapılandırmak için kullanılır.
 • Md: Mkdir komutunun kısa sürümü.
 • Memmaker: Hafıza optimizasyon aracı MemMaker'ı başlatmak için kullanılır.
 • Mkdir: Yeni bir klasör oluşturmak için kullanılır.
 • Mklink: Sembolik bir link oluşturur.
 • Mode: Sistem aletlerini, çoğunlukla COM ve LPT irtibat noktalarını yapılandırmak için kullanılır.
 • Mofcomp: Bu komut, verileri düzgün bir Yönetilen Nesne Biçimi (Managed Objects Format) dosyasında görüntüler.
 • More: Bir metin dosyasındaki bilgileri görüntülemek için kullanılır.
 • Mount: Ağ Dosya Sistemi (Network File Shares) ağ paylaşımlarını takmak için kullanılır.
 • Mountvol: Birim bağlama noktalarını görüntülemek, oluşturmak veya kaldırmak için kullanılır.
 • Move: Bir veya daha fazla dosyayı bir klasörden diğerine taşımak için kullanılır.
 • Msbackup: Bu komut, bir veya daha fazla dosyayı yedeklemek ve geri yüklemek için kullanılan bir araç olan Microsoft Backup'ı başlatır.
 • Msg: Bir kullanıcıya mesaj göndermek için kullanılır.
 • Msiexec: Yazılımı yüklemek ve yapılandırmak için kullanılan bir araç olan Windows Installer'ı başlatmak için kullanılır.
 • Nbtstat: Bu komut, TCP / IP bilgilerini ve uzaktaki bir bilgisayarla alakalı diğer istatistiksel bilgileri göstermek için kullanılır.
 • Net: Çok çeşitli ağ ayarlarını görüntülemek, yapılandırmak ve düzeltmek için kullanılır.
 • Netstat: Bu komut, en çok açık ağ irtibatlarını ve dinleme irtibat noktalarını (portlar) görüntülemek için kullanılır.
 • Nfsadmin: Bu komut, NFS Sunucusu veya NFS İstemcisini komut satırından yönetmek için kullanılır.
 • Nlsfunc: Belirli bir ülkeye veya bölgeye mahsus bilgileri yüklemek için kullanılır.
 • Nslookup: bir IP adresinin ana makine ismini görüntülemek için kullanılır.
 • Ntbackup: Komuttan çeşitli yedekleme işlevleri gerçekleştirmek için kullanılır.
 • Ntsd: Belirli komut satırı hata ayıklama görevlerini gerçekleştirmek için kullanılır.
 • Openfiles: Bir sistemdeki açık dosya ve klasörleri görüntülemek veya irtibatı kesmek için kullanılır.
 • Path: Çalıştırılabilir dosyalar için kullanılabilir olan belirli bir yolu görüntülemek veya ayarlamak için kullanılır.
 • Pathping: Tracert komutu gibi işler. Ayrı olarak her atlamada ağ gecikmesi ve kayıp ile ilgili bilgi verir.
 • Pause: Dosyanın işlenmesini duraklatmak için bir toplu iş dosyası veya komut dosyası içinde kullanılır.
 • Ping: Komut, IP düzeyinde bağlanırlığı doğrulamak için belirtilen bir uzak bilgisayara bir Internet Denetim Mesajı Protokolü (ICMP) Aksiseda İsteği mesajı (Ping) gönderir.
 • Pkgmgr: Windows Paket Yöneticisi'ni Komut İstemi'nden başlatmak için kullanılır.
 • Pnpunattend: Donanım aleti sürücülerinin yüklenmesini otomatikleştirmek için kullanılır.
 • Popd: Bu komut geçerli dizini pushd komutu tarafından en son kaydedilen dizine değiştirmek için kullanılır.
 • Power: Yazılım ve donanım aletlerini izleyerek bir bilgisayar tarafından tüketilen gücü azaltmak için kullanılır.
 • Powercfg: Windows güç idaresi ayarlarını komut satırından yönetmek için kullanılır.
 • Print: Belirtilen bir metin dosyasını belirtilen bir yazdırma aletine yazdırmak için kullanılır.
 • Pushd: Çoğunlukla bir toplu iş veya komut dosyası programı içinden bir dizini depolamak için kullanılır.
 • Pwlauncher: Windows To Go başlangıç seçeneklerinizi etkinleştirmek, devre dışı bırakmak veya vaziyetini göstermek için kullanılır.
 • Qappsrv: Ağda bulunan tüm Uzak Masaüstü Seans Ana Bilgisayarı sunucularını (Remote Desktop Session Host server) görüntülemek için kullanılır.
 • Qprocess: Çalışan işlemler ile ilgili bilgi görüntülemek için kullanılır.
 • Query: Belirtilen bir servisin vaziyetini görüntülemek için kullanılır.
 • Quser: Sistemde seans açmış olan kullanıcılar ile ilgili bilgi görüntülemek için kullanılır.
 • Qwinsta: Açık olan Uzak Masaüstü Oturumları hakkında bilgi görüntülemek için kullanılır.
 • Rcp: Bir Windows bilgisayarıyla rshd arka plan programını çalıştıran sistem arasında dosyaları kopyalamak için kullanılır.
 • Rd: Rmdir komutunun kısa sürümü.
 • Rdpsign: Uzak Masaüstü Protokolü (RDP) dosyasını imza atmak için kullanılır.
 • Reagentc: Windows Kurtarma Ortamını (Windows Recovery Environment) yapılandırmak için kullanılır.
 • Recimg: Özel bir yenileme resmi oluşturmak için kullanılır.
 • Recover: Okunabilir bir veriyi bozuk ya da arızalı bir diskten kurtarmak için kullanılır.
 • Reg: Komut satırından Windows Kayıt Defteri'ni yönetmek için kullanılır.
 • Regini: Kayıt defteri izinlerini ve kayıt defteri değerlerini komut satırından ayarlamak veya değiştirmek için kullanılır.
 • Relog: Mevcut performans günlüğündeki verilerden yeni performans günlükleri oluşturmak için kullanılır.
 • Ren: Yine adlandırma komutunun kısa sürümü.
 • Rename: Belirttiğiniz dosyanın ismini değiştirmek için kullanılır.
 • Repair-bde: BitLocker kullanılarak şifrelenmiş bozuk bir sürücüyü onarmak veya şifresini çözmek için kullanılır.
 • Replace: Bir veya daha fazla dosyayı bir veya daha fazla başka dosyayla değiştirmek için kullanılır.
 • Reset: Sıfırlama oturumu olarak çalıştırılan bu komut, oturum alt sistemi yazılımını ve donanımını bilinen başlangıç değerlerine sıfırlamak için kullanılır.
 • Restore: Yedekleme komutunu kullanarak yedeklenen dosyaları geri yüklemek için kullanılır.
 • Rexec: Rexec daemon’unu çalıştıran uzaktaki bilgisayarlarda komutları çalıştırmak için kullanılır.
 • Rmdir: Varolan veya tamamiyle boş bir klasörü silmek için kullanılır.
 • Robocopy: Dosyaları ve dizinleri bir konumdan diğerine kopyalamak için kullanılır.
 • Rpcping: RPC'yi kullanarak bir sunucuya ping işlemi yapmak için kullanılır.
 • Rsh: Rsh arka plan programını çalıştıran uzaktaki bilgisayarlarda komutları çalıştırmak için kullanılır.
 • Rsm: Çıkarılabilir Depolama Birimi'ni kullanarak ortam kaynaklarını yönetmek için kullanılır.
 • Runas: Başka bir kullanıcının kimlik bilgilerini kullanarak bir programı çalıştırmak için kullanılır.
 • Rwinsta: Sıfırlama oturumu komutunun kısa sürümü.
 • Sc: Servislerle alakalı bilgileri yapılandırmak için kullanılır.
 • Scandisk: Microsoft ScanDisk, bir disk onarım programı başlatmak için kullanılır.
 • Scanreg: Bu komut Windows Kayıt Defteri Denetleyicisi'ni başlatır, temel bir kayıt defteri onarım programı ve yedekleme yardımcı programıdır.
 • Schtasks: Belirtilen programları veya komutları belirli bir müddet çalıştırmak veya zamanlamak için kullanılır.
 • Setlocal: Bir toplu iş dosyası veya komut dosyasındaki ortam farklıklarının mahallileştirilmesine başlamak için kullanılır.
 • Setx: Ortam değişkenlerini kullanıcı ortamında veya sistem ortamında oluşturmak veyahut değiştirmek için kullanılır.
 • Sfc: Ehemmiyetli Windows sistem dosyalarını doğrulamak ve değiştirmek için kullanılır.
 • Shadow: Başka bir Uzak Masaüstü Hizmetleri seansını izlemek için kullanılır.
 • Showmount: NFS'ye bağlı dosya sistemleri ile ilgili bilgi görüntülemek için kullanılır.
 • Shutdown: Geçerli sistemi veya uzaktaki bir bilgisayarı kapatmak, yine başlatmak veya seansı kapatmak için kullanılır.
 • Sort: Belirli bir girdiden data okumak, verileri sıralamak ve bu tür neticelerini Komut İstemi ekranına, bir dosyaya veya başka bir çıkış aletine döndürmek için kullanılır.
 • Start: Belirli bir programı veya komutu çalıştırmak için yeni bir komut satırı penceresi açmak için kullanılır.
 • Systeminfo: Mahalli veya uzak bir bilgisayar için temel Windows yapılandırma bilgilerini görüntülemek için kullanılır.
 • Taskkill: Çalışan bir görevin sonlandırılması için kullanılır.
 • Tasklist: Uygulamaların, hizmetlerin ve şu anda hem mahalli hem de uzak bir bilgisayarda çalışan İşlem Kimliğinin (PID) bir listesini görüntüler.
 • Telnet: Telnet protokolünü kullanan uzaktaki bilgisayarlarla iletişim kurmak için kullanılır.
 • Tftp: Ehemmiyetsiz Dosya Aktarım Protokolü (TFTP) hizmetini veya arka plan programını çalıştıran uzaktaki bir bilgisayardan ve uzaktaki bilgisayardan dosya aktarmak için kullanılır.
 • Time: Geçerli saati göstermek veya değiştirmek için kullanılır.
 • Timeout: Bir işlem sırasında belirtilen vakit aşımı değerini sağlamak için bir toplu iş dosyası veya komut dosyasında kullanılır.
 • Title: Komut İstemi penceresinin başlığını ayarlamak için kullanılır.
 • Tlntadmn: Telnet Sunucusu çalıştıran bir yerel veya uzak bilgisayarı yönetmek için kullanılır.
 • Tpmvscmgr: TPM sanal akıllı kartlar oluşturmak ve yok etmek için kullanılır.
 • Tracerpt: Olay izleme günlüklerini veya enstrümante edilmiş olay izleme sağlayıcılarından gelen gerçek zamanlı verileri işlemek için kullanılır.
 • Tree: Belirtilen bir sürücünün veya yolun klasör yapısını grafik olarak görüntülemek için kullanılır.
 • Tscon: Uzak Masaüstü seansına bir kullanıcı seansı ilave etmek için kullanılır.
 • Tsdiscon: Bir Uzak Masaüstü seansının irtibatını kesmek için kullanılır.
 • Tskill: Belirtilen işlemi sonlandırmak için kullanılır.
 • Tsshutdn: Terminal sunucusunu uzaktan kapatmak veya yine başlatmak için kullanılır.
 • Type: Bir metin dosyasındaki bilgileri görüntülemek için kullanılır.
 • Typeperf: Performans verilerini Komut İstemi penceresinde görüntüler veya verileri belirtilen günlük dosyasına yazar.
 • Tzutil: Geçerli sistemin saat dilimini görüntülemek veya yapılandırmak için kullanılır.
 • Umount: Ağ Dosya Sistemi (NFS) takılı ağ paylaşımlarını kaldırmak için kullanılır.
 • Unlock: Bir sürücünün kilidini açmak, bir program için direk disk ulaşımını devre dışı bırakmak için kullanılır.
 • Unlodctr: Windows kayıt defterinden bir hizmetin veya alet sürücüsünün izah metni ve Performans sayacı isimlerini kaldırır.
 • Vaultcmd: Saklanan kimlik bilgilerini oluşturmak, kaldırmak ve göstermek için kullanılır.
 • Vol: Belirtilen bir diskin birim yaftası ve seri numarasını gösterir.
 • W32tm: Windows vakitiyle alakalı meseleleri teşhis etmek için kullanılır.
 • Waitfor: Bir sistemde sinyal göndermek veya beklemek için kullanılır.
 • Where: Belirli bir özellik türüyle eşleşen dosyaları aramak için kullanılır.
 • Whoami: Bir ağdaki kullanıcı isimi ve grup bilgilerini almak için kullanılır.
 • Winmgmt: Windows'da bir komut dosyası aracı olan WMI komut satırı sürümünü başlatır.
 • Xcopy: Bir konumdan diğerine bir veya daha fazla dosya veya dizin ağacı kopyalamak için kullanılır. Xcopy komutu Robocopy komutundan daha üstün kabul edilir. Genellikle kopya komutunun daha "kuvvetli" bir sürümü olarak düşünülür.